Kindertoeslagaffaire

Woo verzoeken

Reactie op mail van de stichting Herstel Ongekend Onrecht van 8 december 2022. H

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 3 februari 2023 Betreft Reactie verzoek VC Fin 29 december 2022 Geachte voorzitter, De vaste commissie voor Financiën heeft op 29 december 2022 verzocht een reactie te geven op een mail van de stichting Herstel Ongekend Onrecht van 8 december 2022. …

Reactie op mail van de stichting Herstel Ongekend Onrecht van 8 december 2022. H Lees meer »

License to Disturb: toeslagen moesten stopgezet worden

Topambtenaren van de Belastingdienst hebben willens en wetens toeslagen voor kinderopvang stop laten zetten, zelfs in zaken waarin al vaststond dat ouders er wel gewoon recht op hadden. De onrechtmatige stopzettingen werden tot op het hoogste niveau bij de Belastingdienst besproken. Dit bewijs voor machtsmisbruik door de fiscus duikt op in documenten die staatssecretaris Menno …

License to Disturb: toeslagen moesten stopgezet worden Lees meer »

CAF – License to Disturb / Bij Twijfel Altijd Afwijzen

Utrecht, 27 november 2019 Geachte heer Uijlenbroek, Beste Jaap, Wij zijn als team enorm getroffen door de brief van 15 novemberjl. van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Geschokt doordat in onze ogen een eenzijdig beeld wordt neergezet over het handelen van het CAF team, zonder enige vorm van hoor en wederhoor en zonder enige …

CAF – License to Disturb / Bij Twijfel Altijd Afwijzen Lees meer »

Kamervragen 26 mei 2023 van Pieter Omtzigt over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

AH 2686 2023Z07419 Antwoord van staatssecretaris Van Rij (Financiën) (ontvangen 24 mei 2023) Vraag 1 Kunt u zich herinneren dat u in het verslag van het schriftelijk overleg over de uitwerking beleid tegemoetkoming FSV van 2 februari 2023 aangaf dat er op individueel niveau onderzocht is of de ontvangen informatie heeft geleid tot gevolgen voor …

Kamervragen 26 mei 2023 van Pieter Omtzigt over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) Lees meer »