Kindertoeslagaffaire

Reconstructie Memo Palmen

Reconstructie en tijdlijn Memo Palmen: PWC Onderzoek september 2021

5.1. Onderzoeksvraag inzake opstellen tijdlijn verspreiding van het ‘memoPalmen’
110 De onderzoeksvraag van het Ministerie van Financiën luidt:
“Maak een tijdlijn waaruit blijkt:
• wie het memo-Palmen tussen maart 2017 en november 2020, toen het eindelijk naar de
Kamer gestuurd werd, allemaal gekregen heeft (via de mail of fysiek of op andere wijze);
• bij welke bijeenkomsten het memo-Palmen besproken is, wie daarbij aanwezig was, en
wat er besproken is.

bijlage-1-onderzoek-pwc-reconstructie-en-tijdlijn-van-het-memo-palmen.pdf