Verklaring rechten van het kind

Verdrag inzake de rechten van het kind, New York, 20-11-1989