Kindertoeslagaffaire

Ken ons, help ons – 114 verhalen die helpen bij de invulling van de kindregeling

Reactie op rapport “Ken ons, help ons”
Diversion heeft op 20 september 2022 het rapport “Ken ons, help ons” opgeleverd. Het rapport is
het slotstuk van een samenwerking tussen het ministerie van Financiën, Diversion en 114 kinderen
van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Wij danken de kinderen zeer nadrukkelijk voor
hun deelname en openhartigheid. Hun inbreng is van zeer groot belang voor de ontwikkeling van
een passend aanbod voor het emotioneel herstel aan gedupeerde kinderen.
Het rapport “Ken ons, help ons” beschrijft op indringende wijze de leefwereld en behoeften aan
emotioneel herstel van gedupeerde kinderen. Daarnaast bouwt het voort op aanbevelingen uit de
eerdere rapporten Leven op de Rit, Gelijkwaardig Herstel en Waardige Toekomst. Deze rapporten
samen bieden handvatten om het emotioneel herstel voor gedupeerde kinderen zo goed mogelijk
vorm te geven. Hieraan wordt samen met gedupeerde kinderen vervolg gegeven.

Aanpak
De bevindingen uit de rapporten zijn inmiddels verwerkt in een eerste voorstel voor de uitvoering
van emotioneel herstel. De contouren hiervan zijn opgenomen in de 12de voortgangsrapportage. De
komende maanden wordt dit plan uitgewerkt waarbij opnieuw gedupeerde kinderen betrokken
worden.
Het is een ingewikkelde opgave om de behoeften van de kinderen waarmee gesproken is te
vertalen naar een generieke aanpak voor het emotioneel herstel van alle gedupeerde kinderen. Wij
zijn ons ervan bewust dat deze vertaalslag in sommige gevallen dan ook geen recht doet aan de
complexiteit en diversiteit die is beschreven in de rapporten. Toch menen wij een
uitvoeringsvoorstel voor emotioneel herstel te hebben ontwikkeld die aansluit bij de behoeften van
een brede groep van gedupeerde kinderen.

Bedankt
Álle kinderen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het voorstel voor de uitvoering
van emotioneel herstel bedanken wij voor hun belangrijke bijdragen en betrokkenheid. Het is
bewonderingswaardig dat deze kinderen, ondanks hun leed, nog steeds de veerkracht hebben om
bij te dragen aan het oplossen van de toeslagenproblematiek. Wij willen investeren in een verdere
samenwerking met de gedupeerde kinderen. Dit om te komen tot een goed en passend aanbod van
diensten en producten voor emotioneel herstel die begin 2023 beschikbaar komen voor alle
gedupeerde kinderen.
De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane
Aukje de Vries
Den Haag, 21 oktober 2022

Ken ons, help ons – 114 verhalen die helpen bij de invulling van de kindregeling
Rapport | 20-09-2022

Rapport over 114 kinderen van gedupeerde ouders. Het rapport biedt een handvat om het emotioneel herstel voor gedupeerde kinderen zo goed mogelijk vorm te geven.

Ken ons, help ons – 114 verhalen die helpen bij de invulling van de kindregeling (PDF| 48 pagina’s |997 kB)

Ken ons, help ons – 114 verhalen die helpen bij de invulling van de kindregeling

Dit document is een bijlage bij

Aanbiedingsbrief 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) biedt de Eerste Kamer en de Tweede Kamer de 12e Voortgangsrapportage …

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-10-2022

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) biedt de Eerste Kamer en de Tweede Kamer de 12e Voortgangsrapportage …

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-10-2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *