Kindertoeslagaffaire

Ellen Plasman – advocate in Amsterdam, legt uit hoe de toeslagenaffaire is ontstaan

Plein Publiek: Ellen Pasman – De Balie

‘Het is geen affaire, het is een toeslagenschandaal’

Kijk naar deze mooie uitzending van de Balie. Iedere vrijdagmiddag is er een interview. Deze week (26 mei 2023) is dat met Ellen Pasman, de schrijver van het boek ‘Kafka in de rechtsstaat’, advocaat gespecialiseerd in o.a. ‘onrechtmatig overheidshandelen’. Een inspirerend boek. Het interview vond plaats op 26 mei 2023 in De Balie, een cultureel centrum en debatpodium in Amsterdam. In het interview sprak Pasman met Yoeri Albrecht, de directeur van De Balie, over haar boek en de toeslagenaffaire, waarbij ze de rol van de wetgever, de rechter, de ambtenaren en de ministers bekritiseerde. Het interview is online te bekijken of te beluisteren via De Balie TV of Radio Plein Publiek.

Ellen Pasman is ook bekend vanwege de verdediging van Willem Oltmans, die ook een lang proces voerde tegen de staat. Zijn journalistenpraktijk is gedwarsboomd. Hij is uiteindelijk bij de rechter in het gelijk gesteld met een miljoenenschade. Heeft het proces van Oltmans een rol gespeeld. Zit er al eerder een moment in je leven dat je richting bepaald heeft. Ze heeft altijd belangstelling gehad voor de pers. Is eerder ontstaan. Toen ze gevraagd werd om hiermee bezig te gaan door de secretaris van de NVJ, zei ze ja. Het verzet tegen de overheid, het verdedigen van het individu is ze het meest kwaad over. Als je het over misstanden hebt, over Fred Spijkers, klokkenluider. Men stort zich dan vervolgens op deze man. Hij moet helemaal buiten werking worden gesteld. Dat is met Oltmans gebeurd. Je gaat patronen ontdekken. Waarom moet dit dan 25 jaar duren? Ze gaan niet over één nacht ijs. Het zijn opeenvolgende ambtenaren, de mensen wisselen.

Bij Oltmans was de kwade genius Minister Luns. Het kabinet is verkeerd voorgelicht door hem. Het ontzag was kennelijk zo groot dat men meende in zijn geest te moeten handelen. Kosten noch moeite wordt gespaard. Dat zie je bij Spijkers ook. Loopt in de tientallen miljoenen. Hier loopt het in de miljarden, in de toeslagenschandaal.

De landsadvocaat heeft tegen de ouders geprocedeerd. U bent te laat, formele rechtskracht. Onnodig. Als de rechtbank anders beslist, dan is het verjaard. Hoeveel boter wil je op je hoofd hebben als staat? Pels Rijcken, kan tegen de staat zeggen, dat er erkend moet worden dat er onrechtmatig is gehandeld. De rechter laat ze alle hoeken van de kamer zien. Ben erg blij met de uitspraken.

Kostte wat het kost, moet het verdedigd worden. Wat is de verklaring, hoe is het mogelijk? Het goed functioneren van het systeem wordt vormgegeven door de mensen die er zitten. In het algemeen belang is een overheid ervoor om wetten en regels op een behoorlijke manier te doen. Een buitenwettelijke manier.

Een cruciaal moment in het boek (Zo is het niet bedoeld, wel of niet..) blijkt dat het anders in elkaar steekt. Staat nog niet in de krant. Het is geen bedrijfsongeval, het is de bedoeling geweest om iets aan fraude te doen. Er werd met signalen gewerkt. Er is sprake dat er sprake is van discriminatie. Ook op grond van inkomen. (Louter: dit is NIET correct). De Raad voor Rechtsbijstand bepaalde dat zij geen recht hadden op hulp. Het is onvoorstelbaar. Het is niet rechtstatelijk.

Waar is de beslissing gevallen om dit te doen? Onschuldigen worden vervolgd. HOTHOR: hoog toeslag, hoog risico. Zij moeten geholpen worden, zij kunnen anders niet werken. Geen nanny. Daar is op gefocust. Dat is een kwalificatie, ze zijn arm, zwart, dubbele nationaliteit, geen middelen. De grenzen van de toeslag, anders kom je niet tot HOTHOR. (Noot: dit is onjuiste informatie). Het gaat om de Combiteam Aanpak Facilitators. Dat zijn de gastouderbedrijven waarbij boekenonderzoeken onaangekondigd werden gedaan. Ze vonden niets. Dat was in overeenstemming met de wet. Doelgroep kregen ze in het oog. FIOD in 2009 en 2010, wij houden ermee op. Toen kwam Opstelten met het idee om een ministeriele commissie aanpak fraude in te stellen. Vanaf die tijd is het gaan lopen. (ook onjuist). Veel te streng en buiten de rails. Een treinongeluk van alle kanten. De rechter de allerstrengst mogelijke aanpak heeft genomen. Is maar 1 x. Staat mag/kan overal. Art 26 Awir (algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) : het bedrag moet teruggevorderd worden. Dat staat er duidelijk in.

De overheid kan de eigen wetgeving niet lezen. Dit stuk is niet duidelijk. Uit 2009 heeft de landsadvocaat hier een advies over gegeven.  Er is zelfs geprocedeerd voor 27 euro, zelfs door de landadvocaat. Je hoeft die wet zo niet te interpreteren. Mensen zijn helemaal leeggeplukt tot aan zelfmoord toe, uit huis plaatsingen. Ijskasten werden leger en leger. Ouders plegen zelfmoord. Een gebrek aan een juiste advies van de advocaat. Een premier moet zijn vak verstaan. Die commissie door Opstelten ingesteld, daar komen we niet bij. Wat doet die commissie doet, het was beter om het zo geheim mogelijk te houden. Dat je dan niet begrijpt wat de gevolgen zijn, dat is zo merkwaardig. Als je grote bedragen gaat terugvorderen, wat denk je dan dat er gebeurt met die mensen? En die ook nog eens naar de rechter kunnen. Asscher zegt, we moeten ze dan afschrijven. Die gevolgen zie je dan niet. Doet niets. Er is continuiteit van het ambt. Ondanks dit besef, werd er niets mee gedaan. Er kwamen weer op het allerlaatste moment tevoorschijn via de secretaresse. Weet u wel om hoeveel documenten het gaat? Er zijn brieven gewoon makkelijk te vinden.

Dit boek is ruim 2 jaar oud. Ondanks dat, dat je aantoont dat het laakbare fouten zijn van de overheid. Het zijn laakbare fouten van de overheid. De gedupeerden staan in hun recht. Dit besef is totaal niet doorgedrongen. Degene die het moet oplossen, doet niets. Gaat zelfs een procedure voeren. Die eindelijke compensatieregelingen, wordt incorrect gedaan, omdat de definitie schade voor iedereen anders is. We zinken steeds verder in het moeras. De rechtbanken nemen revanche. Die spreken uit dat er rechtsbescherming is onthouden. Je kunt altijd dus naar de rechter. De rechters hebben meer dan 10 jaar meegewerkt. Ze zijn medeplichtig. De goed werkende rechtbanken, werden gecorrigeerd. Er zijn mensen met ruggegraat, en mensen zonder. Zelfs rechters schamen zich voor hun handelen. Zijn er meerdere rechtbanken, naast Rotterdam, waren er sprankjes hoop. Almelo, Den Haag, Oost Brabant.

Heeft u een heleboel mensen gesproken? Een aantal. Niet direct betrokken dus in eerste instantie. De Raad van State beweerde dat tegen institutionele vooringenomenheid niets te doen is. Een artikel kreeg ze niet gepubliceerd. Voor straf schreef ze een boek. Het recht lijkt niet hersteld te worden. De politieke leiding van een departement, dient dan in te grijpen. Dit is niet gebeurd. Dit dient gecounterd te worden. Politieke richtlijn moet zijn om de fraude met de toeslagen goed te keuren. De premier noemt het de machtige overheid. Ambtenaren kunnen civielrechtelijk aansprakelijk worden (bestuurlijk niet).

Is het een bedrijfsongeval? Nee. Dit is opzet en dit heeft veel gevolgen. Mensen kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Er zijn een paar arresten. Je kunt mensen verantwoordelijk stellen. De mensen zouden uit hun functie gezet moeten worden. Dit is een veel gehoorde klacht, dat er niets gebeurt. Dat ze er gewoon mee weg komen. De mensen zijn niet te vertrouwen.

Aansprakelijk gesteld worden moet kunnen. Er is een onderzoek naar meineed. Dit kan conclusies met zich mee brengen. (Noot: worden niet vervolgd). Echt verkeerde dingen zeggen is wel meineed. In combinatie met niet boven water gekomen documenten.

Kafka citaten:

Het Proces: iemand moet mij valselijk beschuldigd hebben, volgen Jozef K. Hij komt in een proces. Hij wordt totaal kapot gemaakt. In de toeslagenschandaal hebben mensen dit ook gedacht. De lijsten weet nauwelijks iemand. Daar kwamen mensen op grond van signalen. Wat is een signaal? Een moeilijk woord. In dit geval is er wel sprake van iemand die een hekel had aan iemand heeft.. geeft een signaal. Het is hier niet concreet gemaakt. Aleid Wolfsen zegt dat geselecteerd is. Art. 1: discriminatie. De grondwet is op vele manier geschonden. Het is gruwelijk.

Is het vertrouwen in de rechtstaat niet verdwenen? Niet helemaal. Rechtbank Rotterdam en Overijssel: er zijn altijd mensen die het wel proberen goed te doen. Er is een begin gemaakt met het verkrijgen van inzicht. Die wet is bewust verkeerd geinterpreteerd. Het hoeft niet terug vorderen.

Onschuldige personen worden gearresteerd. Een uitzichtloos proces. Het boek is in 1914 geschreven. Ellen Plasman schrok er zelf van, hoe toepasselijk het was. Kafka leken gruwelijke fantasiën. Het was de werkelijkheid. Het is het karakter van sommigen in de staat die niet gecorrigeerd worden. De bestuursrechter zou zo’n besluit moeten afstrepen. ‘Kunt u mij uitleggen waar dit staat’. Het zijn de mensen in de staat. Instituties worden belichaamd door personen. Waarom toch niet die aansprakelijkheid? We hebben nog een lange weg te gaan.

Het opiniestuk kreeg ik niet geplaatst. De rol van de pers. Dit speelt vanaf 2006. Een journalist had dit ook kunnen schrijven. In het geheel niet uitgenodigd. Jesse Frederiks, legt een sussende uitleg voor. Is ook wel jammer. Zo bedoelen we het niet. De Belastingdienst is bij uitstek toegerust om fraude binnen het recht ordentelijk te bestrijden. Er zijn helemaal geen goede bedoelingen. Het was de toeslagenafdeling.

‘Het was absoluut niet goed bedoeld’.

Het gaat nu miljarden kosten. Het woord HOTHOR: zodra afkortingen komen, is het foute boel. Daar lopen je de rillingen van over je rug.

Er kan nog veel meer uit het boek gehaald worden. Journalisten: nodig mevrouw Pasman eens uit.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *