Kindertoeslagaffaire

Paula

License to Disturb: toeslagen moesten stopgezet worden

Topambtenaren van de Belastingdienst hebben willens en wetens toeslagen voor kinderopvang stop laten zetten, zelfs in zaken waarin al vaststond dat ouders er wel gewoon recht op hadden. De onrechtmatige stopzettingen werden tot op het hoogste niveau bij de Belastingdienst besproken. Dit bewijs voor machtsmisbruik door de fiscus duikt op in documenten die staatssecretaris Menno …

License to Disturb: toeslagen moesten stopgezet worden Lees meer »

CAF – License to Disturb / Bij Twijfel Altijd Afwijzen

Utrecht, 27 november 2019 Geachte heer Uijlenbroek, Beste Jaap, Wij zijn als team enorm getroffen door de brief van 15 novemberjl. van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Geschokt doordat in onze ogen een eenzijdig beeld wordt neergezet over het handelen van het CAF team, zonder enige vorm van hoor en wederhoor en zonder enige …

CAF – License to Disturb / Bij Twijfel Altijd Afwijzen Lees meer »

Kamervragen 26 mei 2023 van Pieter Omtzigt over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

AH 2686 2023Z07419 Antwoord van staatssecretaris Van Rij (Financiën) (ontvangen 24 mei 2023) Vraag 1 Kunt u zich herinneren dat u in het verslag van het schriftelijk overleg over de uitwerking beleid tegemoetkoming FSV van 2 februari 2023 aangaf dat er op individueel niveau onderzocht is of de ontvangen informatie heeft geleid tot gevolgen voor …

Kamervragen 26 mei 2023 van Pieter Omtzigt over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) Lees meer »

DE AMBTENAAR DIE AL VROEG ALARM SLOEG IN HET TOESLAGENSCHANDAAL – PODCAST STUURLOOS met SANDRA palMEN DOOR KUSTAW BESSEMS

OPINIE·21 APRIL 2021· 17 MIN INTERVIEW MET SANDRA PALMEN https://www.allepodcasts.nl/politiek/stuurloos Sandra Palmen is strategisch adviseur en gespecialiseerd in rechtsstatelijk overheidshandelen met de nadruk op de diverse vormen van rechtsbescherming. Sandra heeft ruim 25 jaar ervaring als specialist formeel bestuursrecht en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Daarnaast is Sandra raadsheer plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep. ‘Het is …

DE AMBTENAAR DIE AL VROEG ALARM SLOEG IN HET TOESLAGENSCHANDAAL – PODCAST STUURLOOS met SANDRA palMEN DOOR KUSTAW BESSEMS Lees meer »

Weinig toekomstperspectief voor kinderen en jongeren – zorgen over knelpunten

Weinig toekomstperspectief voor kinderen en jongeren Zorgen over knelpunten in regeling voor gedupeerde kinderen kinderopvangtoeslagaffaire Op deze pagina Nieuwsbericht  27 januari 2023 De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman spreken hun zorgen uit over de kinderen en jongeren uit gezinnen die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. Ze constateren dat er voor deze groep geen voorziening is, …

Weinig toekomstperspectief voor kinderen en jongeren – zorgen over knelpunten Lees meer »

Toekomst toeslagenaffaire kinderen

FUNX BESEFT HOE TOEKOMST VAN TOESLAGENKINDEREN WERD VERWOEST: “IK HEB 70.000 EURO SCHULD” Gisteren 14:54 23 minuten Besef, als het over de toeslagenaffaire gaat, gaat het meestal over de gedupeerde ouders, maar ook de kinderen van deze ouders hebben het zwaar te verduren gehad. Velen van hen moesten zichzelf lange tijd wegcijferen omdat ze hun ouder(s) …

Toekomst toeslagenaffaire kinderen Lees meer »

Rechtsstaat

Rechtsstaat Een rechtsstaat is een staat waarin de grondslag van statelijk gezag in het recht wordt gelegd en waarin de uitoefening van dit gezag in al zijn verschijningsvormen onder de heerschappij van het recht wordt geplaatst.[1] De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV). Vanuit de rechtsstaatgedachte is willekeur te voorkomen en zijn rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen. In een rechtsstaat worden …

Rechtsstaat Lees meer »

voor een snellere compensatie

Kristi Rongen tijdens een steunmanifestatie voor toeslagenouders en kinderen. Beeld Bart Hoogveld Toeslagenaffaire Voor snellere compensatie is een andere visie nodig, zeggen slachtoffers van de toeslagenaffaire Het kabinet hoopt de uiterst moeizame compensatie voor de toeslagenaffaire vlot te trekken, maar twee prominente slachtoffers hebben daar geen vertrouwen in. Zolang de overheid zelf de regie over …

voor een snellere compensatie Lees meer »

Dossierinzage bij de Belastingdienst

Dossierinzage bij de Belastingdienst Een belastingplichtige heef het recht om zijn eigen belastingdossier bij de Belastingdienst te bekijken. Als een inspecteur een naheffingsaanslag of navorderingsaanslag heeft opgelegd of als deze afwijkt van een door belastingplichtige (of diens accountant, of beter: diens fiscalist) ingediende aangifte, is het fijn om te weten waarom er wordt afgeweken. Voor …

Dossierinzage bij de Belastingdienst Lees meer »