Kindertoeslagaffaire

Rechtbank Midden Nederland worstelt

Status is bereikbaar

Paula Bouwer Paula Bouwer(Paula Maria) • 1e(Paula Maria) • 1eStichting Herstel Ongekend Onrecht – persoonlijk geraakt door de toeslagkwestie: op grond van afkomst, veel gevolgen ondervonden van de fraude-etikettering, ook als ondernemer. Lid VVOJ.Stichting Herstel Ongekend Onrecht – persoonlijk geraakt door de toeslagkwestie: op grond van afkomst, veel gevolgen ondervonden van de fraude-etikettering, ook als ondernemer. Lid VVOJ.

3 w • Bewerkt • 3 w • Bewerkt •

 

Rechtbank Midden Nederland worstelt met exponentiële groei aan dwangsommendossiers

Afgelopen vrijdag 24 maart woonde ik een bijzondere rechtbankzitting bij voor mijn studie Onderzoeksjournalistiek waar veel pers aanwezig was. Vier gedupeerde toeslagouders met hun advocaten zijn opgeroepen om ter zitting hun zaken te behandelen.

Rechtbank Midden-Nederland behandelt een groot aantal toeslagaffairezaken. Doel van de zitting was om inzicht te krijgen in de problemen die er zijn bij de advocaten, hun cliënten en de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Bij de Rechtbank zorgt de aanwas voor achterstanden.

‘Heeft u even? Ik kan u wel een bloemlezing geven’, aldus advocate Diane Pietersz. Alle advocaten hebben grote problemen in het bijstaan van cliënten. Dossiers ontbreken, stukken zijn verwijderd, de communicatie verloopt slecht, de informatievoorziening is erbarmelijk, er wordt zand in de ogen gestrooid, post komt niet aan en advocaten worden gepasseerd. Zaakbehandelaren werken soms tegen. Empathie ontbreekt. Wettelijke termijnen worden niet gehaald. De cliënten zijn getraumatiseerd. Kirsten de Vaan/VKB Advocaten die meer dan 35 gedupeerden bijstaat, hekelde daarnaast het vele lakwerk. Het grootste probleem is dat het dossier pas aan het einde van het traject komt. Én zonder actie van advocaten gebeurt er niets. Wachttijden zijn soms meer dan twee jaar.

Met Curaçao was een online verbinding met één van de eisers. Zij legt uit dat ze studeerde en zorgde voor haar twee kinderen. Kreeg te maken met hoge aanslagen. Raakte aangewezen op de Voedselbank, had geen huis meer, leefde in grote armoede. Familie heeft haar weggehaald. Ze heeft het gevoel dat haar hele leven is verpest. De Catshuisregeling is niet ontvangen vanwege toetsfouten. Het gaat nog altijd heel slecht met haar en haar kinderen. ‘Maar kan ik hoop houden op een beter leven?’

‘Niemand heeft hier iets aan’, liet de Belastingdienst bij monde van Frank Heinink weten. ‘Het aantal ouders is opgelopen vab 17.000 in 2021 naar ruim 60.000 ouders nu. De achterstand in afhandeling is structureel. We hebben 2509 mediationtrajecten uitgezet in de hoop dat dit helpt om te versnellen. De VSO- trajecten zijn helaas ook op niets uitgelopen. In 2025 zal 90% van de aanvragen beoordeeld zijn. De groei van de verwerking door UHT kent begrenzingen zoals de heftigheid van het werk.
Momenteel kunnen we maar 200 tot 250 zaken per week oppakken. Voor urgente zaken is nu een noodlijn’.

Voor de advocaten en de Rechtbank zorgen deze achterstanden voor grote problemen.

https://lnkd.in/gMZUsqYJ

Voorzitter vraagt aan mr. Burghout herziening van een standpunt over niet uitbetalen v.e. door de Rechtbank opgelegde dwangsom, is het ijzige antwoord: nee. Er gaat een schok door de zaal. ‘Een voorbeeld van halverwege het spel de regels veranderen. De Belastingdienst heeft de zienswijze in haar voordeel aangepast en keert dus niet uit.’

Vrijdag 14 april is de uitspraak te lezen op rechtspraak.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *