Kindertoeslagaffaire

Overzicht

Wat anderen ZEGGEN op Twitter

#Toeslagenouders

[custom-twitter-feeds hashtag="#Toeslagenouders"]

WIL JE IETS DOEN?

Er zijn op dit moment (28 april 2024) bijna 40.000 gedupeerde ouders en bijna 100.000 gedupeerde kinderen. 

Het doel van deze site is om het onrechtmatig overheidshandelen in beeld te brengen. 

Voor alles wat met ouders en kinderen is gebeurd, is een schadevergoeding van 500 euro per half jaar in gedachten. Heel veel wat er gebeurd is, begrijpen mensen niet. Ik wil graag zoveel mogelijk informatie verzamelen en artikelen plaatsen. 

Op basis van vrijwilligheid strijd ik voor een rechtvaardige en een ruimhartige compensatie, voor erkenning voor wat er met zoveel ouders en kinderen is gebeurd. Juli 2023 ben ik afgestudeerd als onderzoeksjournalistiek aan Open Eyes, Institute for Investigative Journalism in Amsterdam. Ik heb hier onderzoek gedaan naar het ontstaan van de toeslagenaffaire, naar de gevolgen ervan, naar de hersteloperatie, naar de kinderen in brede zin (verlies van woning, van inkomen, schulden, de stress in het gezin, psychische problematiek, vertraging in scholing en studies, uit huis plaatsing, uit huis gezet worden en vrijwillig uit huis vertrekken, en ook helaas naar het overlijden van kinderen). Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar de gevolgen voor ondernemers (dit zijn er bijna 5000 in elk geval). Ook het gebruik van algoritmen en risicoselectie heb ik onder de loep genomen.

Samen met Marco de Vries, een journalist met veel ervaring, hebben we een akkoord gekregen van de Groene, om artikelen hierover te schrijven. Marco schrijft ook voor het Advocatenblad en heeft al een aantal artikelen over de Belastingdienst geschreven. Over aftrek van giften, over aftrek van zorgkosten.

 Ouders die geraakt zijn door de toeslagenterugvorderingen hebben al vanaf 2006 (in elk geval) te maken met grote problemen in de gezinnen. Kinderen zijn uithuisgeplaatst, de relatie tussen ouder en kind is verstoord op zijn minst, huis en haard moesten mensen verliezen, er zijn mensen naar het buitenland gevlucht, er hebben mensen zelfmoord gepleegd, kinderen en ouders hebben trauma’s, opleidingen zijn niet afgemaakt. Kortom bizar veel leed.

Veel is al bekend. De Raad van State trekt de boetekleed aan, de rechters geven toe dat ze te hard waren, de Autoriteit Persoonsgegevens vindt heel veel schokkende lijsten. Er is sprake van racisme en een oneerlijke en onrechtvaardige behandeling.

Voor mij persoonlijk geldt dat ik al bijna 17 jaar zeer hard word behandeld door de overheid. Ook helemaal voor niets. Zowel de lokale overheid, de landelijke overheid in brede zin en de Belastingdienst. Ook vanuit MKB en Toeslagen. 

Mensenrechten zijn op grote schaal geschonden. In maart 2024 heb ik een gesprek met de Europese Ombudsman gehad in Brussel. Op dit moment bereid ik een inbreukprocedure voor.

Inmiddels heb ik een aantal mensen die mij helpen:

– mr. Joost Allein Richir: bijna 40 jaar ervaring bij Belastingdienst, Fiod en Douane

– mr. Hans Dammingh: onderzoekt de rol van de Raad van State

– Daniel Schepers (eind december 2023 overleden): hij heeft mij veel verteld over de totstandkoming van de fraudelijsten. Hij is hier als procesarchitect bij betrokken geweest. Hij heeft heel veel betekend voor ouders en kinderen. Samen hebben we inzicht gekregen in de processen die er geweest zijn en hebben we oplossingen bedacht die nu ook op dit moment uitgevoerd worden bij Toeslagen.

– Pierre Niessen: hij houdt mij regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen.

– Ed Bailly: zorgt voor het aanvullen van nieuwe artikelen op de website

Wil je helpen? Dit kan door kennis te delen, informatie te delen die je hebt (bijvoorbeeld omdat je gewerkt hebt bij Toeslagen), door mensen te verwijzen zodat ik hen weer verder kan helpen, door geld te doneren (zodat ik in nood mensen kan helpen).